top of page

Bireysel Terapi

Tüm bireyler hayatlarının doğal döngüsünde zaman zaman zorluklar yaşayabilmektedirler. Her bireyin repertuarında bulunan baş etme becerileri bu noktada aktif rol oynamaktadır. Ancak kimi zaman zorluklarla baş etmek o kadar güç olmaktadır ki, kişinin bütünlüğünü ve işlevselliğini bozabilmektedir. Kişi normal hayatındaki rutinini örneğin iş yaşamını, okul yaşamını, ilişkilerini eskisi gibi devam ettirmekte güçlük yaşamakta ve bazen de kendisini rahatsız eden çeşitli psikolojik semptomlarla karşılaşmaktadır.

Therapy Session

Bireysel psikoterapi seansları, kişinin zorlandığı bir dönemde, kendisinin sunduğu hedeflere çözüm bulabilme amacı ile psikoterapisti ile yüz- yüze görüşmesi ile gerçekleştirilir.

Başta gizlilik ve güven ilişkisi olmak üzere belli kurallar çerçevesinde yapılan bireysel psikoterapi seanslarında amaç, bireye yaşadığı sıkıntı ile ilgili iç görü kazandırmak, kendi davranışlarında veya ilişkilerinde arzuladığı değişimi gerçekleştirmesine vesile olmak veya çeşitli psikolojik rahatsızlıklarının üstesinden gelmesine yardımcı olmaya çalışmaktır.

 

Önemli olan, her şeyden önce bireyin psikolojik iyilik halinin artmasıdır. Psikoterapi süreci bireylere aynı zamanda problem çözme becerisi, ilişki ve iletişim becerileri ve duygu yönetimi gibi farklı konularda da ilerleme olanağı sağlamaktadır.

BireyselTerapi
OnlineTerapi

Online  Terapi

Terapistlerin internet üzerinden destek ve danışmanlık verdikleri bir terapi sistemidir.

Danışanın fiziksel bir engelinin olması, uzak mesafede veya yurtdışında yaşaması sebebi ile yüz yüze görüşme yapılamayan durumlarda, online terapi etkin bir seçenektir.

Bireysel görüşmelerle aynı amaca hizmet etmektedir. Tek fark, görüşmenin teknolojinin yardımıyla gerçekleşmesidir.


Online terapi yönteminin, en az yüz yüze danışmanlık kadar etkili olduğunu destekleyen araştırmalar bulunmaktadır.

2011 yılında sosyal fobi üzerine yapılan bir araştırmada online terapi sürecinden sonra sosyal fobi yaşayan danışanların kaygı ve depresyon belirtilerinde, yüz yüze terapi kadar belirgin iyileşmeler olduğu görülmüştür.

2010 yılında mükemmelliyetçilik üzerine yapılan başka bir çalışmada da Bilişsel ve Davranışçı
yönelimli yüz yüze terapi ile Bilişsel ve Davranışçı yönelimli online (uzaktan) terapi
karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada, uzaktan terapinin yüz yüze terapiyle kadar mükemmelliyetçilik
üzerine anlamlı bir fark yarattığını belirlenmiştir.

online-therapy.jpg

Referanslar:

Andrews G, Davies M, Titov N. Effectiveness Randomized Controlled Trial of Face to Face Versus Internet Cognitive Behaviour Therapy for Social Phobia. Australian & New Zealand Journal of Psychiatry. 2011;45(4):337-340. doi:10.3109/00048674.2010.538840

Chantal Arpin-Cribbie, Jane Irvine & Paul Ritvo (2012) Web-based cognitive-behavioral therapy for perfectionism: A randomized controlled trial, Psychotherapy Research, 22:2, 194-207, DOI: 10.1080/10503307.2011.637242

Bireysel görüşmelerle aynı amaca hizmet etmektedir. Tek fark, görüşmenin teknolojinin yardımıyla gerçekleşmesidir.


Online terapi yönteminin, en az yüz yüze danışmanlık kadar etkili olduğunu destekleyen araştırmalar bulunmaktadır.

2011 yılında sosyal fobi üzerine yapılan bir araştırmada online terapi sürecinden sonra sosyal fobi yaşayan danışanların kaygı ve depresyon belirtilerinde, yüz yüze terapi kadar belirgin iyileşmeler olduğu görülmüştür.

Bireysel koçluk, kişilerin hayat kalitesini arttırmak ve hedeflerini gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla bireyselleştirilmiş profesyonel bir ilişkidir.  Bu çerçevede kariyer, aile ilişkileri, özel ilişkiler, sağlık, iletişim ve iş- yaşam dengesi gibi genel hayat içerisinde zorlandığımız veya daha da iyileştirmek istediğimiz konular çalışılabilmektedir.

Image by Jordan Ladikos
icf logo.jpg

Bireysel koçlukta amaç;

  • Kişinin kendini tanımasını sağlamak,

  • Kişinin var olan potansiyelinin ortaya çıkartması sağlamak,

  • Kişinin hedeflerini ulaşması için var olan engellerini keşfetmesini sağlamak ve onları yok etmek için baş etme becerilerini güçlendirmek,

  • Kişinin değişim için motivasyonunu yüksek tutabilmesini sağlamaktır.
     

Bireysel koçluk, kişinin hedeflediği ve arzu ettiği seviyeye ulaşması için mevcut potansiyelini zenginleştirerek başarmasına ve mutlu olmasına zemin hazırlamaktadır.

BireyselKocluk
bottom of page