Bireysel Terapi

Tüm bireyler hayatlarının doğal döngüsünde zaman zaman zorluklar yaşayabilmektedirler. Her bireyin repertuarında bulunan baş etme becerileri bu noktada aktif rol oynamaktadır. Ancak kimi zaman zorluklarla baş etmek o kadar güç olmaktadır ki, kişinin bütünlüğünü ve işlevselliğini bozabilmektedir. Kişi normal hayatındaki rutinini örneğin iş yaşamını, okul yaşamını, ilişkilerini eskisi gibi devam ettirmekte güçlük yaşamakta ve bazen de kendisini rahatsız eden çeşitli psikolojik semptomlarla karşılaşmaktadır.

Bireysel psikoterapi seansları, kişinin zorlandığı bir dönemde, kendisinin sunduğu hedeflere çözüm bulabilme amacı ile psikoterapisti ile yüz- yüze görüşmesi ile gerçekleştirilir.

Başta gizlilik ve güven ilişkisi olmak üzere belli kurallar çerçevesinde yapılan bireysel psikoterapi seanslarında amaç, bireye yaşadığı sıkıntı ile ilgili iç görü kazandırmak, kendi davranışlarında veya ilişkilerinde arzuladığı değişimi gerçekleştirmesine vesile olmak veya çeşitli psikolojik rahatsızlıklarının üstesinden gelmesine yardımcı olmaya çalışmaktır.

 

Önemli olan, her şeyden önce bireyin psikolojik iyilik halinin artmasıdır. Psikoterapi süreci bireylere aynı zamanda problem çözme becerisi, ilişki ve iletişim becerileri ve duygu yönetimi gibi farklı konularda da ilerleme olanağı sağlamaktadır.

 
 

Online  Terapi

Terapistlerin internet üzerinden destek ve danışmanlık verdikleri bir terapi sistemidir.

Danışanın fiziksel bir engelinin olması, uzak mesafede veya yurtdışında yaşaması sebebi ile yüz yüze görüşme yapılamayan durumlarda, online terapi etkin bir seçenektir.

Bireysel görüşmelerle aynı amaca hizmet etmektedir. Tek fark, görüşmenin teknolojinin yardımıyla gerçekleşmesidir.


Online terapi yönteminin, en az yüz yüze danışmanlık kadar etkili olduğunu destekleyen araştırmalar bulunmaktadır. 2016 yılında yapılan bir çalışmada yüz yüze terapi ile online (uzaktan) terapiyi karşılaştıran çalışmada, uzaktan terapinin yüz yüze terapiyle eşit derecede faydalı olduğu belirlenmiştir.


2016 yılında yapılan başka bir araştırmada ise online terapi sürecinden sonra danışanların kaygı, depresyon ve stres belirtilerinde belirgin iyileşmeler olduğu görülmüştür.

Referanslar:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29145746/

https://research.utwente.nl/en/publications/effectiveness-of-online-mindfulness-based-interventions-in-improv

Bireysel koçluk, kişilerin hayat kalitesini arttırmak ve hedeflerini gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla bireyselleştirilmiş profesyonel bir ilişkidir.  Bu çerçevede kariyer, aile ilişkileri, özel ilişkiler, sağlık, iletişim ve iş- yaşam dengesi gibi genel hayat içerisinde zorlandığımız veya daha da iyileştirmek istediğimiz konular çalışılabilmektedir.

Bireysel koçlukta amaç;

  • Kişinin kendini tanımasını sağlamak,

  • Kişinin var olan potansiyelinin ortaya çıkartması sağlamak,

  • Kişinin hedeflerini ulaşması için var olan engellerini keşfetmesini sağlamak ve onları yok etmek için baş etme becerilerini güçlendirmek,

  • Kişinin değişim için motivasyonunu yüksek tutabilmesini sağlamaktır.
     

Bireysel koçluk, kişinin hedeflediği ve arzu ettiği seviyeye ulaşması için mevcut potansiyelini zenginleştirerek başarmasına ve mutlu olmasına zemin hazırlamaktadır.

 

Anasayfa        Ben Kimim        Medya        İletişim        Blog

Hizmetlerim

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

Rahel Layiktez - Tüm haklar saklıdır. 2020