top of page
Rock Balancing

Terapist  Olarak  Yaklaşımım

Seanslarımda ağırlıklı olarak “Bilişsel Davranışçı Kuram” ve “Gestalt Kuramı” ile çalışmaktayım.

 

Size bu kuramların ne olduğunu kısaca açıklamak isterim:

Bilişsel (Kognitif) Teori

Olayları algılama biçimimizin duygusal tepkilerimizi etkilediği gerçeğinden yola çıkar. Bu teoriye göre, olayları nasıl anlamlandırdığımız tüm duygularımızı ve davranışlarımızı etkiler. Bilişsel Terapide ana amaç, düşünce-duygu-davranış arasındaki bağlantıyı görebilmek ve reel olmayan düşüncelerimiz ile temel inançlarımıza alternatifler yaratabilmektir.

Davranışçı Teori

Bireylerin davranışlarını nasıl geliştirdiğini anlamaya çalışarak, çeşitli tekniklerle işlevsel olmayanlarının azaltılmasını ;  uyumlu olanların da arttırılmasını sağlamaya yardımcı olur.

Bilişsel Davranışçı Terapi, bu iki terapi kuramının kombinasyonudur. Bilişsel ve Davranışçı Terapi'de amaç, bir yandan daha sağlıklı düşünce biçimleri oluştururken,  bir yandan da sağlıklı davranış biçimleri geliştirmektir.

 

Gestaltbireyin bir bütün olduğunu ve kişiyi anlamak için fiziksel, düşüncesel, duygusal ve tinsel tüm boyutların bir arada incelenmesi gerektiğini savunan bir teoridir. Her bireyin bir potansiyeli olduğunu savunan hümanist (insancıl) bir bakış açısıdır. Geçmişe değil, “şimdi ve burada”ya odaklanarak kişinin olayları bugün, dört farklı boyutla nasıl yaşadığına odaklanır. Gestalt Terapisinde amaç kişinin farkındalığını arttırarak kendi yaptığı seçimlerin sorumluluğunu üstlenmesine ve yaşamını değiştirmesine yardımcı olmaktır.

 

Danışanın sorununun niteliğine göre, ağırlıklı olarak yukarıda saydığım kuramları kullanmakta, gerektiğinde de bu kuramları diğer farklı görüş ve tekniklerle harmanlayarak çalışmaktayım.

bottom of page