top of page
Uzmanlık Alanlarım

Ağırlıklı olarak ergenler ve yetişkinlerle

çalıştığım konu başlıkları:

 • Varoluşsal Kaygılar  

 • Adaptasyon ve Uyum Sorunları

 • Yakın İlişki Sorunları

 • İletişim Sorunları

 • Ailevi Sorunlar

 • Ayrılık ve Yas Süreci

 • Duyguları İfade Etmede Güçlük

 • Karar Vermede Güçlük

 • Değersizlik-Yetersizlik Hisleri

 • Suçluluk ve Utanç Duyguları

 • Öfke Sorunu

 • Özgüven Sorunları

 • Stresle Baş Etme Güçlüğü

 • İş Hayatına Yönelik Problemler

 • Kronik Hastalıklarla Baş Etme

Duygu Durum Bozuklukları kümesi altında:

 • Major Depresyon

 • Bipolar : Manik- Depresyon

 

Anksiyete Bozuklukları kümesi altında:

 • Panik Atağı

 • Agorafobi

 • Özgül Fobi (belli bir nesne ya da duruma karşı fobi)

 • Sosyal Fobi

 • Obsesif- Kompulsif Bozukluk

 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu

 • Akut Stres Bozukluğu

 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu

bottom of page