top of page

Yönetici koçluğu, yöneticilerin, mesleki etkinliklerini ve işteki performanslarını geliştirmeye yönelik, bireyselleştirilmiş profesyonel bir ilişkidir.

Yönetici koçluğunda amaç;

 • Yönetsel anlamda kişinin kendini tanımasını sağlamak,

 • Kişinin yetkinlik ve yeterlilikleri ile ilgili çalışmalar yaparak farkındalık yaratmak,

 • Kişinin var olan potansiyelinin ortaya çıkartılması sağlamak,

 • Kişinin kendisinin ve ekibinin motivasyonunu ve yaratıcılığını arttırmak,

 • Yöneticinin davranışlarını keşfetmesini, kısıtlayıcı inançlarını, varsayımlarını ve tutumlarını fark edip değiştirmesi sağlamaktır.

Therapist

ICF (Uluslarası Koçluk Federasyonu) tarafından yürütülen araştırma verilerine göre, kişilerin yönetici koçluğu aldıktan sonra,  bireysel farkındalıklarında, stres yönetimlerinde, özgüvenlerinde, iletişim becerilerinde, takım çalışması verimliliğinde ve işteki performanslarında anlamlı derecede artış gözlenmektedir. (ICF Global Koçluk Müşteri Çalışması).

 Yöneticiler, koçluk desteği ile  potansiyelinin farkına varmakta ve en etkin şekilde kullanmayı öğrenmektedir.

icf logo.jpg
Yonetici Koclugu
Kurumsal Egitm

Şirket çalışanlarının, görevlerinin gerektirdiği temel bilgileri, kurumsal eğitimlerde edindikleri kişisel temel yetkinlik ve beceriler ile maksimize etmeleri, motivasyonları yükselmekte ve performans ile iş kalitelerini olumlu yönde etkilemektedirler. Sadece bireysel fayda değil, eğitimler aynı zamanda bütünsel bir fayda da sağlamakta, şirket çalışanları arasında sinerji ve bağlılık oluşturmaktadır.

Team Meeting

Tamamen kurumların ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan temel yetkinlik ve beceri eğitimlerinin zeminini bilimsel bilgiler oluşturmakta; bununla birlikte pratik yaşamdan örnek ve uygulamalara yer verilmektedir. Ayrıca birçok oyun ve deneyimsel aktivite ile eğitim, interaktif olarak gerçekleşmektedir.

Konu başlıkları:

 • Stres ve Stres Yönetimi

 • Başarılı Takım Oluşturma

 • Etkin Liderlik

 • Liderliğe Zihinsel Olarak Hazırlanmak

 • İlişki Yönetimi

 • Çatışma Yönetimi

 • Öfke Yönetimi ve Güvenli Davranış Geliştirme

 • Duygu Yönetimi

 • Stratejik İletişim Becerileri

 • İş ve Özel Yaşam Dengesi

 • Zor İnsanlarla Başa Çıkma

 • Zaman Yönetimi

 • Motivasyon

 • Takımlarda Derin Demokrasi

bottom of page